M3H Cahier 04 Opruimen.

Dit Cahier draait om transformatie als actuele ontwerp- en bouwopgave, 'opruimen' in de woorden van M3H.

 

De transformatieopgave vraagt om een transformatie van het ontwerpproces. Het reguliere chronologische proces van idee naar plan en uitvoering, voldoet niet meer. Het begin van de opgave draait om het doorgronden van het reeds bestaande. Het bouwen, weghalen en of demonteren start al vroeg in het proces. Vanuit het bestaande worden nieuwe oplossingen gevconden. Daarbij is de rolverdeling van alle betrokkkenen moinder eenduidig dan we gewend waren. Alle betrokkenen werken samen in een vloeibaar prices. Dit proces, en de rol van alle betrokkenen hierin, bepaalt in grote mate het eindresultaat.

 

In dit nummer 'De kunst van het weglaten' een essay van Iris Schutten. Schutten: 'Wat we nodig hebben in deze veranderde wereld zijn architecten, planners, makers en stedenbouwers die in staat zijn om de kwaliteiten van het bestaande in te zetten als "humus voor vernieuwing". (...). Naast het oprichten, toevoegen en uitbreiden behoren dan ook –meer dan voorheen– het opruimen, reactiveren, ontdoen en herschikken tot het instrumentarium van een architect. Het met nieuwe ogen kunnen zien van dat wat er al is, is daarvoor een essentiële kunde.'

Ook in dit nummer: 'Transformatie Fokker Terminal. Rondetafelgesprek' over de superefficiënte en geïnspireerde transformatie van de Fokkerterminal op de Haagse Binckhorst. En ook: 'Ruimte ontdekken en gebruiken. Zeven transformatieopgaven' en 'Leren kijken en verbinden' over transformatie in het onderwijs.

 

Een uitgave van M3H Architecten, 2014

 

Teksten: Iris Schutten, Machiel Spaan, Marc Reniers en Catja Edens

Fotografie: Kees Hummel, AveQ Fotografie, Jaap Stahlie, Jeroen van Amelsfoort e.v.a.

Eindredactie: Catja Edens

Grafisch ontwerp: Stout/Kramer

Druk: Veenman Drukkers

M3H Cahier 04 Opruimen.

Cahierreeks van het Amsterdamse architectenbureau M3H. Elke uitgave behandelt een thema uit het werk van M3H waarbij telkens nieuwe gasten worden uitgenodigd voor observaties en r.... Lees verder

M3H Cahier 02. Dynamische stadsreparaties

Cahierreeks van het Amsterdamse architectenbureau M3H. Elke uitgave behandelt een thema uit het werk van M3H waarbij telkens nieuwe gasten worden uitgenodigd voor observaties en r.... Lees verder

M3H Cahier 01. Het gewortelde gebouw

Cahierreeks van het Amsterdamse architectenbureau M3H. Elke uitgave behandelt een thema uit het werk van M3H waarbij telkens nieuwe gasten worden uitgenodigd voor observaties en r.... Lees verder